Industrial

La gran majoria dels nostres productes estan pensats per a totes les àrees de la indústria i destaquen per la seva gamma completa de solucions a totes les necessitats generals i pel compliment de les normes i certificacions més conegudes.

Energia / Renovables

Com a especialistes en conducció i gestió de cables, en els últims anys hem desenvolupat productes específics per a aquest sector en expansió, que faciliten la instal·lació ràpida i la seguretat de grans projectes d’energies renovables.

Automatització

Alguns dels nostres productes formen part de la gamma especial per a la robòtica i altres aplicacions dinàmiques de l’automatització, en les quals cal prioritzar la flexibilitat, la resistència a l’abrasió o la instal·lació ràpida.

Telecomunicacions

L’expansió ràpida de les telecomunicacions fa que aquest sector sigui un dels més dinàmics i exigents de novetats, per la qual cosa alguns dels nostres productes estan adaptats a les condicions particulars, per exemple, dels centres de processament de dades.

Infraestructures

El nostre alt nivell de servei, capacitat productiva i logística, i servei tècnic d’orientació al client ens permet atendre perfectament aquest sector, en el qual el lliurament ràpid a causa de terminis ajustats és vital.

Ferrocarril

L’alta exigència del sector ferroviari ens ha portat a incorporar al nostre catàleg diversos productes específicament dissenyats i certificats per a ser instal·lats tant en estacions i infraestructures ferroviàries com a l’interior i a l’exterior del material rodant.  

Alimentació

Els requeriments sanitaris i d’alta qualitat d’aquests sectors ens han portat a dissenyar productes específics per poder complir amb les exigències particulars com les necessitats de neteja, l’elevada resistència química o els reptes per a la identificació adequada.